C-a-l-i-f-o-r-n-i-a-L-o-v-e.

Jun 29

(Source: fashionjunki, via chxnelklass)

nicolezai:

1950
Jun 29

nicolezai:

1950

(Source: vintagegal, via vodkacupcakes)

crystalmount:

-
Jun 29

crystalmount:

-

(Source: kvnyewxst, via goldskyblog)

wildbelles:

vogueemodel:

She is literally the definition of perfection

ohmygod
Jun 29

wildbelles:

vogueemodel:

She is literally the definition of perfection

ohmygod

(via emjaeusa)

richesnbitches:

http://richesnbitches.tumblr.com/
Jun 29

richesnbitches:

http://richesnbitches.tumblr.com/

Jun 29

(Source: the-fashion-alba)

Jun 29

(Source: foreverkendallxokylie, via elusive-love)

Jun 29

(via fallin2fast)

Jun 29

(Source: l-o-v-e-s-it, via radical-illusion)

drugera:

Carerra GT
Jun 29

drugera:

Carerra GT

(via ijustreallylikegirlsokay)